ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

<–Назад

П О К А Н А За кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и                                   разпространение на научни знания”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 323 “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО “

Подмярка  323А  Опазване и възстановяване на  природното наследство

Подмярка  323Б Опазване и възстановяване на културното наследство

 от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tече приема на трета покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Гълъбово”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мерки : 323А:„Опазване и възстановяване на природното наследство“323Б:„Опазване и възстановяване на културното наследство“322 “Обновяване и развитие на населените места”Поканата е с начало – 11.07.2013г.Край на Поканата – 16.00 часа на 10.10.2013г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проекти на стойност 200 000 евро могат да се подават за кандидатстване от собственици селските стопанства в Община Гълъбово

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тече прием по втора покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Гълъбово”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предстои публикуването на трета покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Гълъбово”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР”

Преводач