ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

<–Назад

ГРАФИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГРАФИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ МЕСЕЦ АВГУСТ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сдружение “Местна инициативна група Гълъбово 2011” организира информационни дни за всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в офиса на “ МИГ Гълъбово 2011″, намиращ се   на бул. Република № 47 при следния график: – ->ОТВОРИ ГРАФИК

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Сдружение “Местна инициативна група Гълъбово 2011” организира информационни събития на 3-ти и 4- ти юли за всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ към МИГ. За целта ще посетим всички населени места на територията на Община Гълъбово при следния график: –> ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Сдружение “Местна инициативна група Гълъбово 2011” организира информационни събития от 7- 10 май 2013 г. за всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ към МИГ. За целта ще посетим всички населени места на територията на Община Гълъбово за представени мерки 111, 121, 312, 331 от Стратегията за местно развитие на “МИГ Гълъбово 2011” – график – ТУК

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ МЕСЕЦ  ЮНИ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СНЦ „МИГ  ГЪЛЪБОВО    2011” ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО2011“ МЕСЕЦ  МАЙ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СНЦ „МИГ  ГЪЛЪБОВО    2011 “  ИНФОРМАЦИОНЕН ГРАФИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ГЪЛЪБОВ 2011 МЕСЕЦ АПРИЛ 2013

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

График за консултиране и подпомагане – м.март 2013 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 График за консултиране и подпомагане – м.февруари 2013 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

График за консултиране и подпомагане – м.януари 2013 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

График за консултиране и подпомагане на потенциалните бенефициенти във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мерките на стратегията за местно развитие на „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ – месец ДЕКЕМВРИ 2012 г

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

График за консултиране и подпомагане на потенциалните бенефициенти във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мерките на стратегията за местно развитие на „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ – месец НОЕМВРИ 2012 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Преводач