СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/:

<–Назад

РЕГИСТЪР С ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО КЪМ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ПО ПЕТИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ/ КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО КЪМ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“  ПО ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО КЪМ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 211“ ПО ТРЕТИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО КЪМ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011″ ПО ВТОРИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Списък на входираните заявления за подпомагане по първа покана на МИГ „Гълъбово 2011“

–> Преминали проверка за административно съответсвие и допустимост проекти

–> СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО КЪМ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ПО ПЪРВИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

–> РЕЗЕРВЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО КЪМ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ПО ПЪРВИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Преводач