СЪБРАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ

<–Назад

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 06.08.2015 г. от 9:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №….. от заседание на Управителния съвет

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Общо събрание на 21.08.2015 г. от 09:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №…. от заседание на Общо събрание

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 18.03.2015 г. от 9:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол № 26 от заседание на Управителния съвет

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Общо събрание на 18.03.2015 г. от 10:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №7 от заседание на Общо събрание

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Общо събрание на 20.01.2015 г. от 10:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №6 от заседание на Общото събрание

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 19.01.2015 г. от 10:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №25 от заседание на Управителния съвет

…………………………………………………………………………………………………

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 23.09.2014 от 8:30 часа в офиса на  „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол № 24 от заседание на управителния съвет от 23.09.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Общо събрание на 20.08. 2014 г. от 9:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол № 5 от проведено Общо събрание на 20.08.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 04.08.2014 г. в 9:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №23 от заседание на Управителния съвет от 04.08.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 24.03.2014 г. в 11:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол № 22 от заседание на Управителния съвет от 24.03.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Общо събрание на  11.02. 2014 г в 9:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол №4 от проведено Общо събрание на 11.02.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 10.02.2014 г.  в 9:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Протокол № 21 от заседание на Управителния съвет на 10.02.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 08.01. 2014 г от 9:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

Покана и протокол № 20 от заседание на управителния съвет на 08.01.2014 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 05.12.2013 г.  от 17:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“.

Протокол № 19 от заседание на Управителния съвет от 05.12.2013 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 08.11.2013 от 09:30 в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Протокол № 18 от заседание на Управителния съвет от 08.11.2013 г.

Протоколи № 15, 16, 17  от заседания на Управителен съвет

Протоколи № 13, 14 от заседания на Управителен съвет

Протоколи № 8, 9, 10, 11, 12 от заседания на Управителен съвет

Протоколи № 5, 6, 7 от заседания на Управителен съвет

Протоколи № 1, 2, 3, 4 от заседания на Управителен съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Общо събрание на 07.11. 2013 г. от 18:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“.

Протокол №3 от проведено Общо събрание на 07.11.2013 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 15.10. 2013 г. от 9:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 30.09. 2013 г. от 9:30 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 17.09.2013 г от 11:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 13.08.2013 г от 9:00 часа в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Покана от Председателя на УС на „МИГ Гълъбово 2011“ за свикване на Управителен съвет на 27.06.2013 г. от в офиса на „МИГ Гълъбово 2011“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПОКАНА от Председателя на УС на ”МИГ ГЪЛЪБОВО 2011” за свикване Управителен съвет на 06.06.2013 г. от 11:00 ч. в офиса на “МИГ Гълъбово  2011”, намиращ се в гр. Гълъбово, бул. Република №47

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОКАНА от Председателя на УС на ”МИГ ГЪЛЪБОВО 2011” за свикване Управителен съвет на 16.04.2013 г. от 10:00 ч. в офиса на “МИГ Гълъбово  2011”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Общо събрание 15 март 2013 на Местна инициативна група „Гълъбово 2011″/снимка/

На 15 март 2013 се състоя Общо събрание на Местна инициативна група Гълъбово 2011.

Протокол №1 от проведено Общо събрание на 19.12.2012 г.и Протокол № 2 от проведено Общо събрание на 15 март 2013 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ на Общо събрание на 28.03.2013 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОКАНА От Председателя на УС на  „Местна инициативна група Гълъбово 2011” свикване управителен съвет на 28.03.2013 г от 10:00 часа в офиса на  СНЦ “МИГ Гълъбово 2011 ”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 19. 12. 2012 г. се проведе заседание на Общото събрание на МИГ Гълъбово – 2011.

Протокол №1 от проведено Общо събрание на 19.12.2012 г.и Протокол № 2 от проведено Общо събрание на 15 март 2013 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет от 10.09.2012 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ на Общо събрание на 06.12.2012 год.

Преводач