НОВИНИ за „МИГ Гълъбово 2011“

<–Назад

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Във връзка с изменение на Наредба № 23 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по Мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Ви уведомяваме, че се УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ Гълъбово 2011” до одобряването от Европейската Комисия на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. , но не по – късно от 30 юни 2014 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 21.12.2013 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане на зърнени и маслодайни култури“ на „ЗАРА АГРО” ЕООД.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 20.12.2013 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. „, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Зелена алтернатива за моя град“ на Народно читалище ”ПРОСВЕТА-1911г.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 18.12.2013 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г.“ , чрез „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ е одобрен проект за финансиране „Ноемврийски празник на фолклора – Мъдрец“ на Народно читалище „Христо Ботев – 1907г.” с. Мъдрец .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Екипът на „МИГ Гълъбово 2011“ участва в двудневна кръгла маса/форум на тема „Техническа и експертна оценка на проекти. Мониторинг и контрол на проекти“. Кръглата маса/Форумът  се проведе на 5-ти и 6-ти декември 2013 година във Винен и Спа комплекс „Старосел”. – >снимки ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“Изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” Стара Загора – Сребърно езеро – 5-6. 12. 2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„МИГ Гълъбово 2011“ – “Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по СМР” – гр. Стара Загора, “Сребърно езеро” – 28-29.11.2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„МИГ Гълъбово 2011“ – обучение  – Придобиване на умения за административно съответствие и допустимост при оценяване на проекти по мерките на СМР” – Гълъбово 21-22.11.2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„МИГ Гълъбово 2011“ – обучение  – “Придобиване на умения за оценяване на проекти по мерките на СМР” – гр. Велинград 15-16.11.2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„МИГ Гълъбово 2011“ взе участие в двудневна кръгла маса/форум на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР“. Срещата се проведе на 31- ви октомври и 1- ви ноември /четвъртък и петък/ 2013 г. в хотел „Средна гора“ гр. Стрелча. -> снимки ТУК

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Обучение в Хисаря на „Изисквания по наблюдения на изпълнението на финансираните от МИГ проекти, както и изисквания по тяхното отчитане” -> снимки ТУК

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Посещение на „МИГ Гълъбово 2011“ в страна от Европейския Съюз с цел придобиване на умения от екипа на МИГ Гълъбово 2011 за прилагане на СМР, обмяна на опит и добри практики, установяване на сътрудничество“. Обучението е проведено чрез посещение в Гърция на МИГ Комотини и МИГ Кавала в периода 23.10.2013 г. – 26.10.2013 г. –-> Снимки ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Екипът на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011”  участва в двудневен форум „Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегии за местно развитие” в Еко-хотел „Здравец“ на 24.09.2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Екипът на „МИГ Гълъбово 2011” участва в двудневен регионален форум в гр. Хасково по покана на „МИГ Харманли” –> Снимки от събитието

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 08.08.2013г приключи приемът  на проекти към СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ по втора покана .

Входирани са осем броя проектни предложения по всички мерки по обявения прием:/.списък тук

111/Професионално обучение, информационни дейности и разпространения на научни знания/ – 1бр., 331/Обучение и представяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3“ / – 2бр., 121/ Модернизиране на земеделските стопанства /- 1бр.,  312 /Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия/ – 4бр. – снимки тук

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„МИГ Гълъбово 2011“ взе участие в проведената на 15.03.2013 г. в гр. Лясковец обща дискусионна среща на МИГ от страната, домакин-  МИГ”Лясковец-Стражица”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 08.02.2013 г. 2013 г от 10:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Гълъбово“ публично ще се представи годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 21. 01. 2013 г. екипът на „МИГ Гълъбово 2011“ проведе работна среща с цел обмяна на опит с МИГ Панагюрище.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

АРХИВ НА НОВИНИТЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ГРАФИК за провеждане на обучения на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

 

Преводач