Какво е МИГ?

<–Назад

Местна инициативна група – Гълъбово 2011 е сдружение с нестопанска цел регистрирано в Старозагорски окръжен съд с Решение №122/18.07.2011г.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, чрез прилагане на подхода „Лидер” в рамките на ос4 от Програмата за развитие на селските райони и изпълнение на стратегията за местно развитие на община Гълъбово.

Преводач