Какви дейности извършва СНЦ „МИГ Гълъбово 2011” ?

  • Информиране
  • Консултиране – предоставяне на експертна и техническа помощ
  • Организиране на заседания на комисията за избор на проекти
  • Сключване на договори с одобрение на кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  • Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на проекта. Посещение на място.

Преводач