Кой ръководи и управлява СНЦ „МИГ Гълъбово 2011”?

<–Назад

 

  • Общо събрание – върховен колективен орган на сдружението

  • Управителен съвет – колективен управителен орган на сдружението

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВЕН ВЪРХОВЕН ОРГАН И НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН

 

  • Оперативен екип в състав:

Изпълнителен директор – Вилияна Вичева – 0886 739 029

Счетоводител – Диана Гочева – 0899 069 607

Eксперт по прилагане дейностите по СМР – Петя Крайчева Иванова – 0884 905 405

AсистентМинка Георгиева  – 0895 750 785

Преводач