Контакти

<– Назад

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Гълъбово – Опан – Симеоновград″

Офис : бул. „Република“№47 

6280 гр. Гълъбово

общ. Гълъбово

обл. Стара Загора

Телефон: 0418 6 10 40

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Работно време

Понеделник до Петък – 8:30 – 17:00 часа

Почивни дни: Събота и Неделя

Изпълнителен директор:

Вилияна Вичева

тел.: 0886739029

Експерт по прилагане на СВОМР:

Елена Няголова

Счетоводител: 

Диана Гочева  

Технически асистент:

Виктория Колева