КОНТАКТИ

<– Назад

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″; бул. “Република” №47

Област Стара ЗагораОбщина Гълъбово

6280 гр. Гълъбово

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Вилияна Вичева – Изпълнителен директор на МИГ „Гълъбово-Опан“

Елена Няголова – Експерт по прилагане на СВОМР

Диана Колева – Счетоводител

Виктория Колева – Технически асистент

Преводач