ЗА НАС / FOR US

Translate to English

 

РЕКЛАМНА ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МИГ

СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″; бул. “Република” №47, 6280 гр. Гълъбово
телефон (офис): 0418 6 22 46, e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg     

Изпълнителен директор – Вилияна Вичева

КОНТАКТИ /Отвори КОНТАКТИ за повече информация/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

06.08.2015 Г. –  ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО С МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ОТ НОВА ТЕРИТОРИЯ /за преглед на поканата отвори файла от ТУК/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

АНКЕТА /изтегли/- „Изследване степента на балансирано прилагане на Стратегията на територията на МИГ-изводи и оценки“

/за разглеждане и попълване на анкетата, мяля изтеглете файла ТУК/МИГ Гълъбово 2011″ Ви благодари за попълването на анкетната карта и Ви моли да я изпратите на e-mail: ns_miggalabovo@abv.bg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ВИДЕО И ОФИЦИАЛНИ ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА КОНТАКТ С НАС:

https://www.youtube.com/watch?v=_U0JuAvXjys&list=UUj9pqn84y4_cfsx267gbfPQ&index=1

Какво е МИГ?

Какви дейности извършва СНЦ „МИГ Гълъбово 2011” ?

Кой ръководи и управлява СНЦ „МИГ Гълъбово 2011”?

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за защита на личните данни от СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“

Правила – „МИГ Гълъбово 2011“

Правила за избор на изпълнител

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за документооборота

Правилник за работната заплата

Програма за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа с работници и служители

Процедурен наръчник на „МИГ Гълъбово 2011“

Полезни връзки:

ЕС в България
Национална служба за съвети в земеделието
Държавен фонд Земеделие

Национална селска мрежа

Община Гълъбово

Фонд ФЛАГ

Министерство на земеделието и храните

Министерство на регионалното развитие
Министерство на околната среда и водите
Министерство на финансите
Министерство на икономиката и енергетиката

 

 

 

 

Преводач