Мярка 111 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

<- Назад

П О К А Н А За кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и                                   разпространение на научни знания”.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕМИНИМИС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДДС

ГРАФИК ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

ОБЩ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА ЗА ПРОЕКТ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ РЕГЛАМЕНТ 966 ОТ 2012 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЯРКА 111

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ МЯРКА 111

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Преводач