ЛЮБОПИТНО

 

На 30 май започва преструктуриране и конверсия на лозя

………………………………………..

Спортни зали, къщи за гости и ВЕИ отпадат от селската програма

………………………………………………………………………….

Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

………………………………………………………………………….

Нови дати за прием по ПРСР за 2016 г.

………………………………………………………………………..

Програма за студентски иновации 

……………………………………………………………….

Мярка 6.3 стартова помощ за развитието на малките стопанства

………………………………………………………………………….

Обучения на млекопроизводители и извънредни консултативни съвети в цялата страна

………………………………………………………………………..

НПО стажантска програма „Кариера в бизнеса“

…………………………………………………………………………

Набират участници за Националния събор на овцевъдите през май 

……………………………………………………………………..

Отворена за кандидатстване е процедурата „Добри и безопасни условия на труд“

…………………………………………………………………………….

Търсят се зелени идеи за пестене на вода и енергия

…………………………………………………………………………

От днес започва прием на заявления за борба с доматения миниращ молец

…………………………………………………………………………..

Електронни наръчници за кандидатстване по мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014 – 2020

……………………………………………………………………….

AgroLife.bg стартира безплатна платформа „Купи директно от фермата“

…………………………………………………………………….

285.14 лв. на хектар е ставката за подпомагане на протеинови култури

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

На 09.12.2015 г. – Връчиха първите сключени договори по Програма за развитие на селските райони – видео от Novini.bg

…………………………………………………………………………

Електронният пазар „Градинария” посреща първите си потребители

…………………………………………………………….

До 75% субсидиране ще има за неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020

…………………………………………………………………………………..

ПРСР – ХИТ СРЕД ИНВЕСТИТОРИТЕ

 

Нови 5 мерки по Програмата ще бъдат отворени до края на годината

……………………………………………………………………………………….
Семинар за възможностите на финансиране на европейски проекти ще се проведе на 2 юли 2015 г.

…………………………………………………………………………………..

Резюме на програмите през месец ЮНИ. По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1 

………………………………………………………………………………

Заместник-министър Грудев: Подходът ЛИДЕР/ВОМР е ключов за прилагането на ПРСР

…………………………………………………………………………………….

Искате ли да учите биоземеделие?

…………………………………………………………………………………

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

………………………………………………………………………………………

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

.……………………………………………………………………………….

Мярка 6.1 – Как да спечелим проект ? 

………………………………………………………………………………..

Зам.-министър Грудев: Приемът по подмярката за млади фермери ще започне в края на месец юни

………………………………………………………………………………..

Критериите за оценка на проекти по мярка 6.1 Млад фермер са приети, обяви МЗХ

……………………………………………………………………………….

При кандидатстване по мярка Млад фермер не се иска документ за завършен образователен курс

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Нова схема за засаждане на винени лозя стартира от 2016 г.

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

500 млн. лева от ЕС под въпрос за земеделие

…………………………………………………………………

Проекто наредбата по Мярка 6.1 Млад фермер от ПРСР 2014-2020 е вече факт (ДОКУМЕНТ)

………………………………………………………………….

Фермер.БГ и АБС започват социален експеримент – Мисия Млад фермер

…………………………………………………………………..

Център за професионално обучение „ДЕИЗА КОНСУЛТ” ЕООД предлага курс по професиите Растениевъд и Фермер В професия Растениевъд /код 621030/ са включени следните четири специалности: /отвори ТУК/

………………………………………….

МЗХ изготви наръчник за директните плащания

…………………………………………

Директни плащания 2015: Какви са изискванията за млади земеделски стопани?

За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база

………………………………………

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ДИСТРИБУТОРИТЕ, ДОСТАВЧИЦИТЕ И ДРУГИ ТЪРГОВЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

……………………….

От 9 март ще стартира приемът на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

………………………..

Публикуваха изискванията за биопроизводство в ПРСР 2014-2020 г

………………………..

Започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

………………………..

Какви са критериите за допустимост по мярка 6.1 за млади фермери? (ВИДЕО)

Младите фермери, които нямат образование в областта на селското стопанство, а кандидатстват с проект по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани в Програмата за развитие на селските райони, ще имат възможност да придобият образование до 36 месеца от одобрението на проектите им от страна на ДФЗ

……………………….

Първият прием на проекти по ПРСР ще бъде по мерки свързани с биологичното земеделие, агроекология и Натура 2000

……………………….

Минималният срок на арендата стана 5 години

……………………….

Първият прием на проекти по ПРСР ще бъде по мерки свързани с биологичното земеделие, агроекология и Натура 2000

……………………….

160 лв./т. е ставката за качествени плодове и зеленчуци. Парите тръгват днес!

Държавен фонд Земеделие е започнал изплащането на 35 милиона лева по схемата за качествени плодове и зеленчуци за 2014 година

……………………….

Инвестиционни проекти на пчелари по ПРСР ще са с предимство! (ВИДЕО)

Българските пчелари ще се ползват с предимство при одобрението на проекти по Мярка 4.1- Инвестиции в земеделските стопанства по новата Програма за развитие на селските райони

………………………

През март пчеларите могат да кандидатстват по програмата за селските райони

Прочетете цялата статия тук: http://utroruse.com/article/381059/#ixzz3U536doYN
Follow us: @utrobg on Twitter | utroruse on Facebook

………………………

ПРСР ще субсидира рози, лавандула и биологично животновъдство

………………………

Проекти по мярка 4,1 ще се приемат от края на март, по млад фермер – от края на май

Над 1 млрд. евро ще получи бизнесът по ПРСР 2014-2020 заяви земеделският министър Десислава Танева след като Кабинетът прие проекта на Програмата днес

……………………..

Директни плащания 2015: 700 евро/ха ще се дават за отглеждане на памук (ВИДЕО)

От 2015 година България ще бъде една от четирите държави – членки, които ще прилагат Специално плащане за култура – памук като част от директните плащания

………………………

Започва Конкурс АГОРА

………………………

МЗХ има проект за промени в Наредба 26

………………………

 

……………………….

Българските фермери очакват с интерес да стартира приемът на документи по Мярка 4.1 са за модернизация/инвестиции във физически активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. Тук е включено закупуването на селскостопанска техника, която да подобрява производителността и да намалява разходите в стопанството.

…………………………

Биопроизводителите ще могат да се сдружават и без да са преработватели. 

……………………….

Ще има глоби за чиновници, които бавят европроекти

………………………

Обучителен курс за млад фермер ще се изисква на третата година

……………………….

Национална покана за кандидатстване по КД1, сектор Младеж

………………………

Национална кампания на МОСВ – Обичам природата и аз участвам

……………………..

От този програмен период цялата информация по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) вече ще се публикува в системата за управление на еврофондовете ИСУН, така както в момента е налична за оперативните програми

………………………

Какви субсидии ще получават овцевъдите с над 50 овце, чиито животни не са под селекционен контрол. Това е един от най-често задаваните въпроси от фермерите по отношени на подпомагането за овце от 2015 година

……………………….

ДФЗ ще отпуска максимум 27 лв/дка за растителна защита на овошки

……………………….

Започва прием по Програмата за контрол на вредителите по трайните насаждения

……………………….

МЗХ ще подкрепя приоритетно производството на български плодове и зеленчуци

………………………

Тарифата за профилактика и лечение на животните за 2015-та е готова

……………………..

След програмата за развитие на селските райони, Еврокомисията е върнала за преработка и оперативната ни програма „Морско дело и рибарство“. 

Преводач