Покани за подаване на проектни предложения през 2014 г.

<-Назад

Поканите са с начало – 09.09.2014г.

Край на Поканите – 16.00 часа на 11.09.2014г.

П О К А Н А За кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

П О К А Н А За кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и                                   разпространение на научни знания”.

 

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

 

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 323 “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО “

Подмярка  323А  Опазване и възстановяване на  природното наследство

Подмярка  323Б Опазване и възстановяване на културното наследство

 от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

 

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

 

Преводач