СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

Документи на офиса на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

…………………………………………………………………………..

 

С уведомително писмо №300 (01-6300/15 от 09.01.2015г.) Държавен фонд „Земеделие“ съгласува петата Процедура за избор на проекти (№51/41/0005 от 19.09.2014г.) по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“.

…………………………………………………………………………..

Годишен доклад 2014 за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие на „МИГ Гълъбово 2011“ качен в 3 части

ЧАСТ 1                             ЧАСТ 2                              ЧАСТ 3

…………………………………………………………………………..

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2013  ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ

………………………………………………………………………..

 Годишен Доклад  2012 за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие

……………………………………………………………………….

Договор № РД 50-98/13.06.2012 г. /1-ва част/

Договор № РД 50-98/13.06.2012 г. /2-ра част/

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/04.01.2013 г.

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/ 23.05.2013 г.

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/21.12.2013 г.

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/ 01.08.2014 г.

………………………………………………………………………………………………..

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

…………………………………………………………………………………………………

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ПЪРВА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ВТОРА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ТРЕТА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ЧЕТВЪРТА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ПЕТА ПОКАНА

…………………………………………………………………………………………………..

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ПЪРВА ПОКАНА/- 1 част

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ПЪРВА ПОКАНА/ – 2 част

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ВТОРА ПОКАНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ТРЕТА ПОКАНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ЧЕТВЪРТА ПОКАНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ПЕТА ПОКАНА/

……………………………………………………………………………………………………….

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – НОЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИК НА ФОЛКЛОРА -МЪДРЕЦ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ГЕОРГИЕВ АУТО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ОБОРУДВАНЕ НА КОЗМЕТИЧЕН САЛОН В ГР. ГЪЛЪБОВО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН ВАЛ ЕРКЕСИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА /ЗАРА АГРО/

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – НЧ „ПРОСВЕТА“ ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – НЧ С. ГЛАВАН

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ БЛ.47

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.43,44,45 ГЪЛЪБОВО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА

………………………………….

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – ЕТ „АНАСТАСОВ“

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – ЕКОФАРМ

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – „ЧАВДАР ЧОРОВ“

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – „МИГОВЕ“ ООД

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97 “ АД

………………………………….

КРИТЕРИИ – ТРЕТИ ПРИЕМ – ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА НЧ „ПРОСВЕТА“

КРИТЕРИИ – ТРЕТИ ПРИЕМ – РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ – ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

…………………………………

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Антония Минова – „Закупуване на земеделска техника“

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – „Артстайл“ – „Инструменти за електронен бизнес“

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Сдружение „Еврорегиони“ – Възможности за насърчаване на предприемачеството

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Енергийна агенция Пловдив  – Възможности за внедряване на мерки за енергийна ефективност

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – ЕТ „Стефка Иванова“ – Доставка на земеделска техника

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Институт за следдипломно обучение – „Възстановяване и съхраняване на традициите и фолклора в регион Гълъбово

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони“ – „Предоставяне на информация чрез провеждане на семинари за икономически субекти, които работят в областите обхванати от ОС 3“

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – „Лидер 2000“ – В сектора услуги за населението с автобусен транспорт

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Младежки глас Пловдив – Стимулиране на младежкото предприемачество в община Гълъбово

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ кв. 2-ри

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – Да съхраним културното наследство мост между минало и настояще и да празнуваме заедно на открита сцена

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община гълъбово – Реконструкция и ремонт на Дом на културата Енергетик

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – „Рехабилитация на парк /парково пространство/ в центъра на с. Главан.

…………………………………

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Асоциация „Голям брат – голяма сестра“ „Запазване на нематериалното културно наследство и популяризирането му сред поколенията“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – „Дейза консулт“ – „Прилагане на информационните технологии при управление на земеделските стопанства“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – „Денс 09“ – „Повишаване капацитета на Денс 09 при извършване на услуги в сектор превоз на пътници с автобусен транспорт“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – „Колев строй“ – „Повишаване на производителността и конкурентноспособността на Колев строй 2013 чрез закупуване на товарно превозно средство и  оборудване“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – „Ремонт на детска площадка – обществено зелена площ в кв. 2-ри“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Търговско промишлена палата Стара Загора – „Домашно компостиране“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Фондация „Инициатива за гражданска активност“ – „Живите фолклорни традиции предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – по 331 – „ДЕЙЗА КОНСУЛТ“ – Добро планиране и управление, крачка към успешен бизнес

……………………………….

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2012 Г. /1-ВА ЧАСТ/

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2012 Г. /2-РА ЧАСТ/

…………………………………

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2013 Г. /1-ВА ЧАСТ/

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2013 Г. /2-РА ЧАСТ/

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2013 Г. /3-ТА ЧАСТ/

…………………………..

Регистър на постъпилите проектни предложения  към „МИГ Гълъбово 2011“

 

Преводач