МИГ Гълъбово 2011

Документи на офиса на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

…………………………………………………………………………..

 

С уведомително писмо №300 (01-6300/15 от 09.01.2015г.) Държавен фонд „Земеделие“ съгласува петата Процедура за избор на проекти (№51/41/0005 от 19.09.2014г.) по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“.

…………………………………………………………………………..

Годишен доклад 2014 за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие на „МИГ Гълъбово 2011“ качен в 3 части

ЧАСТ 1                             ЧАСТ 2                              ЧАСТ 3

…………………………………………………………………………..

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2013  ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ

………………………………………………………………………..

 Годишен Доклад  2012 за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие

……………………………………………………………………….

Договор № РД 50-98/13.06.2012 г. /1-ва част/

Договор № РД 50-98/13.06.2012 г. /2-ра част/

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/04.01.2013 г.

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/ 23.05.2013 г.

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/21.12.2013 г.

Допълнително споразумение /анекс № РД 50-98/ 01.08.2014 г.

………………………………………………………………………………………………..

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

…………………………………………………………………………………………………

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ПЪРВА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ВТОРА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ТРЕТА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ЧЕТВЪРТА ПОКАНА

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ КИП ПО ПЕТА ПОКАНА

…………………………………………………………………………………………………..

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ПЪРВА ПОКАНА/- 1 част

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ПЪРВА ПОКАНА/ – 2 част

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ВТОРА ПОКАНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ТРЕТА ПОКАНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ЧЕТВЪРТА ПОКАНА/

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ПЕТА ПОКАНА/

……………………………………………………………………………………………………….

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – НОЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИК НА ФОЛКЛОРА -МЪДРЕЦ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ГЕОРГИЕВ АУТО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ОБОРУДВАНЕ НА КОЗМЕТИЧЕН САЛОН В ГР. ГЪЛЪБОВО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН ВАЛ ЕРКЕСИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА /ЗАРА АГРО/

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – НЧ „ПРОСВЕТА“ ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – НЧ С. ГЛАВАН

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ БЛ.47

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО БЛ.43,44,45 ГЪЛЪБОВО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПЪРВИ ПРИЕМ – РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА

………………………………….

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – ЕТ „АНАСТАСОВ“

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – ЕКОФАРМ

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – „ЧАВДАР ЧОРОВ“

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – „МИГОВЕ“ ООД

КРИТЕРИИ – ВТОРИ ПРИЕМ – „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97 “ АД

………………………………….

КРИТЕРИИ – ТРЕТИ ПРИЕМ – ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА НЧ „ПРОСВЕТА“

КРИТЕРИИ – ТРЕТИ ПРИЕМ – РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ – ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

…………………………………

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Антония Минова – „Закупуване на земеделска техника“

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – „Артстайл“ – „Инструменти за електронен бизнес“

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Сдружение „Еврорегиони“ – Възможности за насърчаване на предприемачеството

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Енергийна агенция Пловдив  – Възможности за внедряване на мерки за енергийна ефективност

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – ЕТ „Стефка Иванова“ – Доставка на земеделска техника

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Институт за следдипломно обучение – „Възстановяване и съхраняване на традициите и фолклора в регион Гълъбово

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони“ – „Предоставяне на информация чрез провеждане на семинари за икономически субекти, които работят в областите обхванати от ОС 3“

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – „Лидер 2000“ – В сектора услуги за населението с автобусен транспорт

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Младежки глас Пловдив – Стимулиране на младежкото предприемачество в община Гълъбово

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ кв. 2-ри

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – Да съхраним културното наследство мост между минало и настояще и да празнуваме заедно на открита сцена

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община гълъбово – Реконструкция и ремонт на Дом на културата Енергетик

КРИТЕРИИ – ЧЕРВЪРТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – „Рехабилитация на парк /парково пространство/ в центъра на с. Главан.

…………………………………

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Асоциация „Голям брат – голяма сестра“ „Запазване на нематериалното културно наследство и популяризирането му сред поколенията“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – „Дейза консулт“ – „Прилагане на информационните технологии при управление на земеделските стопанства“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – „Денс 09“ – „Повишаване капацитета на Денс 09 при извършване на услуги в сектор превоз на пътници с автобусен транспорт“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – „Колев строй“ – „Повишаване на производителността и конкурентноспособността на Колев строй 2013 чрез закупуване на товарно превозно средство и  оборудване“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Община Гълъбово – „Ремонт на детска площадка – обществено зелена площ в кв. 2-ри“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Търговско промишлена палата Стара Загора – „Домашно компостиране“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – Фондация „Инициатива за гражданска активност“ – „Живите фолклорни традиции предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово“

КРИТЕРИИ – ПЕТИ ПРИЕМ – по 331 – „ДЕЙЗА КОНСУЛТ“ – Добро планиране и управление, крачка към успешен бизнес

……………………………….

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2012 Г. /1-ВА ЧАСТ/

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2012 Г. /2-РА ЧАСТ/

…………………………………

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2013 Г. /1-ВА ЧАСТ/

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2013 Г. /2-РА ЧАСТ/

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ ЗА 2013 Г. /3-ТА ЧАСТ/

…………………………..

Регистър на постъпилите проектни предложения  към „МИГ Гълъбово 2011“

.. АРХИВ ……..

СТРАТЕГИЯ И УСТАВ

ПРОЕКТИ/МЕРКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

НОВИНИ

ОБЯВИ

……… АРХИВ …. Нормативни уредби и закони за периода 2007-2014  ………….

НАРЕДБА № 23 ОТ 14 ЮЛИ 2008 Г.

НАРЕДБА № 23 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

НАРЕДБА № 24 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г.

НАРЕДБА № 8 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г.

НАРЕДБА № 29 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г.

НАРЕДБА № 14 от 3.04.2008 г. 

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Любопитно

Депутатите приеха онлайн кандидатстване по европрограмата за земеделие

Земеделските стопани проверяват онлайн площите си за Кампания 2017 г.

От 19 декември започва приемът по пчеларската програма за 2018 година

Закупуването на оборудване за общински сгради може да стане допустимо по подмярка 7.2

От 19 декември 2017 г. започва прием за финансовата 2018 година по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Приемът ще продължи до 5 януари 2018 г., а по мярка Е ще приключи на 23 февруари 2018 г. Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

Съдът отменя правила за подмярка 4.1 с бюджет 237 млн. евро

Парламентът прие промени, свързани със земеделските производители

От 20 ноември пчеларите кандидатстват за помощ de minimis

Успелите общини по подмярка 7.2 няма да могат да подават проекти за същата дейност в новия прием

Одобриха дейностите за втория прием по общинската мярка 7.2

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 година

50% става субсидията по подмярка 6.4

Предстоят промени в критериите за подбор по подмярка 7,2

Порожанов: Къщите за гости излизат от приоритетите и се заменят от пекарни, ресторанти и фирми за услуги
Проектите от ПРСР няма да минават през ИСУН, реши Парламентът
Прием на проекти за над 310 млн. евро по земеделската програма се отлага
Кои проекти ще са приоритетни по подмярка 4.1.2? По подмярката се подпомагат бенефициенти със СПО между 6000 и 7999 евро
АГРОТЕМА: ВОМР-ЛИДЕР – МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ РАЗВИВАТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, АВТОР МИРЕЛА СПАСОВА
Граждани на ЕС ще купуват земеделски земи у нас без ограничения
ПОДХОДЪТ ВОМР – РАВНОСМЕТКАТА СЛЕД 10 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ
„Икономедиа“ организира конкурс „Иновативен фермер на годината“

Осигурени са 141 000 лв. помощ de minimis за производители на череши

Стопаните могат да кандидатстват за помощи за хуманно отглеждане на животни
Кои мерки ще се отварят през октомври- Според индикативния график на аграрното ведомство

Финансиране на фирмен уебсайт

Спират проекти на млади фермери за зърно, билки, зайци и пъдпъдъци

………………..

Репортаж на TV Zagora -видео -> 3 млн. лева за „МИГ Гълъбово – Опан“

Репортаж на Телевизия Стара Загора – видео –> 3 милиона лева за „МИГ Гълъбово – Опан“

……………….

22.05.2017 г. http://www.eupro.bg – Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР

19.05.2017 г. http://agrozona.bg – От септември – „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“, а през декември – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” /селски туризъм/

12.05.2017 г. http://sinor.bgОт 30 юни е в сила електронното подаване на документите във фонд „Земеделие“

10.05.2017 г. https://www.fermer.bgКакви курсове трябват, за да кандидатствате по 6.1, 6.3, 10 и 11 – Деян Дончев, агроикономист в НССЗ, как може да стане доказването на професионалните умения

На 30 май започва преструктуриране и конверсия на лозя

………………………………………..

Спортни зали, къщи за гости и ВЕИ отпадат от селската програма

………………………………………………………………………….

Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

………………………………………………………………………….

Нови дати за прием по ПРСР за 2016 г.

………………………………………………………………………..

Програма за студентски иновации 

……………………………………………………………….

Мярка 6.3 стартова помощ за развитието на малките стопанства

………………………………………………………………………….

Обучения на млекопроизводители и извънредни консултативни съвети в цялата страна

………………………………………………………………………..

НПО стажантска програма „Кариера в бизнеса“

…………………………………………………………………………

Набират участници за Националния събор на овцевъдите през май 

……………………………………………………………………..

Отворена за кандидатстване е процедурата „Добри и безопасни условия на труд“

…………………………………………………………………………….

Търсят се зелени идеи за пестене на вода и енергия

…………………………………………………………………………

От днес започва прием на заявления за борба с доматения миниращ молец

…………………………………………………………………………..

Електронни наръчници за кандидатстване по мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014 – 2020

……………………………………………………………………….

AgroLife.bg стартира безплатна платформа „Купи директно от фермата“

…………………………………………………………………….

285.14 лв. на хектар е ставката за подпомагане на протеинови култури

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

На 09.12.2015 г. – Връчиха първите сключени договори по Програма за развитие на селските райони – видео от Novini.bg

…………………………………………………………………………

Електронният пазар „Градинария” посреща първите си потребители

…………………………………………………………….

До 75% субсидиране ще има за неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020

…………………………………………………………………………………..

ПРСР – ХИТ СРЕД ИНВЕСТИТОРИТЕ

 

Нови 5 мерки по Програмата ще бъдат отворени до края на годината

……………………………………………………………………………………….
Семинар за възможностите на финансиране на европейски проекти ще се проведе на 2 юли 2015 г.

…………………………………………………………………………………..

Резюме на програмите през месец ЮНИ. По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1 

………………………………………………………………………………

Заместник-министър Грудев: Подходът ЛИДЕР/ВОМР е ключов за прилагането на ПРСР

…………………………………………………………………………………….

Искате ли да учите биоземеделие?

…………………………………………………………………………………

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

………………………………………………………………………………………

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

.……………………………………………………………………………….

Мярка 6.1 – Как да спечелим проект ? 

………………………………………………………………………………..

Зам.-министър Грудев: Приемът по подмярката за млади фермери ще започне в края на месец юни

………………………………………………………………………………..

Критериите за оценка на проекти по мярка 6.1 Млад фермер са приети, обяви МЗХ

……………………………………………………………………………….

При кандидатстване по мярка Млад фермер не се иска документ за завършен образователен курс

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Нова схема за засаждане на винени лозя стартира от 2016 г.

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

500 млн. лева от ЕС под въпрос за земеделие

…………………………………………………………………

Проекто наредбата по Мярка 6.1 Млад фермер от ПРСР 2014-2020 е вече факт (ДОКУМЕНТ)

………………………………………………………………….

Фермер.БГ и АБС започват социален експеримент – Мисия Млад фермер

…………………………………………………………………..

Център за професионално обучение „ДЕИЗА КОНСУЛТ” ЕООД предлага курс по професиите Растениевъд и Фермер В професия Растениевъд /код 621030/ са включени следните четири специалности: /отвори ТУК/

………………………………………….

МЗХ изготви наръчник за директните плащания

…………………………………………

Директни плащания 2015: Какви са изискванията за млади земеделски стопани?

За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база

………………………………………

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ДИСТРИБУТОРИТЕ, ДОСТАВЧИЦИТЕ И ДРУГИ ТЪРГОВЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

……………………….

От 9 март ще стартира приемът на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

………………………..

Публикуваха изискванията за биопроизводство в ПРСР 2014-2020 г

………………………..

Започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

………………………..

Какви са критериите за допустимост по мярка 6.1 за млади фермери? (ВИДЕО)

Младите фермери, които нямат образование в областта на селското стопанство, а кандидатстват с проект по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани в Програмата за развитие на селските райони, ще имат възможност да придобият образование до 36 месеца от одобрението на проектите им от страна на ДФЗ

……………………….

Първият прием на проекти по ПРСР ще бъде по мерки свързани с биологичното земеделие, агроекология и Натура 2000

……………………….

Минималният срок на арендата стана 5 години

……………………….

Първият прием на проекти по ПРСР ще бъде по мерки свързани с биологичното земеделие, агроекология и Натура 2000

……………………….

160 лв./т. е ставката за качествени плодове и зеленчуци. Парите тръгват днес!

Държавен фонд Земеделие е започнал изплащането на 35 милиона лева по схемата за качествени плодове и зеленчуци за 2014 година

……………………….

Инвестиционни проекти на пчелари по ПРСР ще са с предимство! (ВИДЕО)

Българските пчелари ще се ползват с предимство при одобрението на проекти по Мярка 4.1- Инвестиции в земеделските стопанства по новата Програма за развитие на селските райони

………………………

През март пчеларите могат да кандидатстват по програмата за селските райони

Прочетете цялата статия тук: http://utroruse.com/article/381059/#ixzz3U536doYN
Follow us: @utrobg on Twitter | utroruse on Facebook

………………………

ПРСР ще субсидира рози, лавандула и биологично животновъдство

………………………

Проекти по мярка 4,1 ще се приемат от края на март, по млад фермер – от края на май

Над 1 млрд. евро ще получи бизнесът по ПРСР 2014-2020 заяви земеделският министър Десислава Танева след като Кабинетът прие проекта на Програмата днес

……………………..

Директни плащания 2015: 700 евро/ха ще се дават за отглеждане на памук (ВИДЕО)

От 2015 година България ще бъде една от четирите държави – членки, които ще прилагат Специално плащане за култура – памук като част от директните плащания

………………………

Започва Конкурс АГОРА

………………………

МЗХ има проект за промени в Наредба 26

………………………

……………………….

Българските фермери очакват с интерес да стартира приемът на документи по Мярка 4.1 са за модернизация/инвестиции във физически активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. Тук е включено закупуването на селскостопанска техника, която да подобрява производителността и да намалява разходите в стопанството.

…………………………

Биопроизводителите ще могат да се сдружават и без да са преработватели. 

……………………….

Ще има глоби за чиновници, които бавят европроекти

………………………

Обучителен курс за млад фермер ще се изисква на третата година

……………………….

Национална покана за кандидатстване по КД1, сектор Младеж

………………………

Национална кампания на МОСВ – Обичам природата и аз участвам

……………………..

От този програмен период цялата информация по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) вече ще се публикува в системата за управление на еврофондовете ИСУН, така както в момента е налична за оперативните програми

………………………

Какви субсидии ще получават овцевъдите с над 50 овце, чиито животни не са под селекционен контрол. Това е един от най-често задаваните въпроси от фермерите по отношени на подпомагането за овце от 2015 година

……………………….

ДФЗ ще отпуска максимум 27 лв/дка за растителна защита на овошки

……………………….

Започва прием по Програмата за контрол на вредителите по трайните насаждения

……………………….

МЗХ ще подкрепя приоритетно производството на български плодове и зеленчуци

………………………

Тарифата за профилактика и лечение на животните за 2015-та е готова

……………………..

След програмата за развитие на селските райони, Еврокомисията е върнала за преработка и оперативната ни програма „Морско дело и рибарство“.